Kondansatörün sağlamlık kontrolü analog avometre ile ohm kademesinde yapılır. İlk önce kondansatörün iki ucu kısa devre edilir daha sonra avometre ohm kademesine alınır.
Avometrenin kırmızı ucu kondansatörün eksi ucuna, siyah ucu ise kondansatörün artı ucuna bağlanmalıdır.
Sağlam kondansatörde ibre önce sapar sonra tekrar geri döner. Küçük değerli kondansatörlerde sapma ve geri gelme hızlı, büyük değerli kondansatörlerde ise daha yavaştır.
LCRmetre ile Sağlamlık Kontrolünün Yapılması:
LCRmetre ile kondansatör değeri ölçülür. Kondansatörün üzerindeki değer ile LCRmetreden okunan değer aynı ise kondansatör sağlamdır. Farklı bir değer okunursa kondansatör bozuktur.

Kondansatörlerin kapasite değerleri ve çalışma voltajları arttıkça gövde boyutları da artar.
Gövde boyutu yeterli olduğunda kondansatörün kapasite değeri ve çalışma voltajı kondansatör üzerine yazılır.
Küçük gövdeli kondansatörlerde ise bazı kısaltmalar kullanılarak bu değerler kodlanmıştır.
Kapasite değerlerinin kodlanması için rakamlar ya da renkler kullanılabilir.
Rakamlar ile yapılan kodlamalarda bazı kısaltmalardan yararlanılır. Örneğin sıfır yerine yalnızca  .  konur. Tolerans değerleri de harfler ile gösterilir. Bu durumda;
B : % 0,1
C : % 0,25
D : % 0,5
F : % 1
G : % 2
J : % 5
K : % 10
M : % 20

SON YORUMLANANLAR