Baskı devresini indir...

KOD: 

#include <Wire.h>

#include "RTClib.h"

#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(12, 11, 9, 8, 7, 6);

RTC_DS1307 RTC;

 

void setup () {

    Serial.begin(9600);

    Wire.begin();

    RTC.begin();

    lcd.begin(20, 4);

    pinMode(8,OUTPUT);

 

  if (! RTC.isrunning()) {

   Serial.println("RTC is NOT running!");

    // following line sets the RTC to the date & time this sketch was compiled

   RTC.adjust(DateTime(2015,12,06,00,02,00));// tarih ve saat bilgisi ayarlanıyor...

  }

}

 

void loop () {

    DateTime now = RTC.now();

    lcd.setCursor(0, 0);

    lcd.print("Tarih:");

    Serial.print("TARİH");

    lcd.print(now.day(), DEC);

    lcd.print('/');

    lcd.print(now.month(), DEC);

    lcd.print('/');

    lcd.print(now.year(), DEC);

    lcd.print(' ');

    lcd.setCursor(0, 1);

    lcd.print("Saat :");

     if (now.hour()<10)

    lcd.print('0');

    lcd.print(now.hour(), DEC);

    lcd.print(':');

     if (now.minute()<10)

    lcd.print('0');

    lcd.print(now.minute(), DEC);

    lcd.print(':');

    if (now.second()<10)

    lcd.print('0');

    lcd.print(now.second(), DEC);

    lcd.setCursor(0, 3);

   int dayofweek = now.dayOfWeek();

   switch(dayofweek){

     case 1:

     lcd.print("Pazartesi");

     break;

     case 2:

     lcd.print("Sali");

     break;

     case 3:

     lcd.print("Çarşamba");

     break;

     case 4:

     lcd.print("Perşembe");

     break;

     case 5:

     lcd.print("Cuma");

     break;

     case 6:

     lcd.print("Cumartesi");

     break;

     case 0:

     lcd.print("Pazar");

     break;

    delay(1000);

}

 

}


Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

SON YORUMLANANLAR