Bir önceki derste SPI haberleşme protokolünü sizlere anlatmıştım. Sıra geldi SPI kütüphanesinin nasıl kullanılacağına.

Kütüphanenin içindeki komutlara göz atmakla başlayalım.

SPI.begin():

SPI iletişimini başlattığımız komuttur ve ve SPI pinlerini başlangıç konumlarına alır.

SPI.transfer():

SPI hattına veri yollamak veya veri almak için bu fonksiyon kullanılır. Parametre olarak göndereceğimiz veriyi gireriz. Tek seferinde bir byte veri gönderebiliriz. Bir byte’tan fazla büyüklükteki verileri tek tek göndeririz.

SPI.setClockDivider():

SPI clock’unu ayarladığımız fonksiyondur. Normalde SPI_CLOCK_DIV4 değerindedir. Bunu, fonksiyonun içine yazdığımız parametre ile değiştirebiliriz. Aldığı parametre değerleri:

    SPI_CLOCK_DIV4
    SPI_CLOCK_DIV8
    SPI_CLOCK_DIV16
    SPI_CLOCK_DIV32
    SPI_CLOCK_DIV64
    SPI_CLOCK_DIV128

Bir sonraki derste de 2 ya da daha fazla arduinoyu spi protokolünü kullanarak birbirine bağlayacağız.

Bu dersimizde projelerimizde sıkça kullandığımız SPI haberleşme protokolünü işleyeceğiz. SPI, Motorola firması tarafından geliştirilmiş bir senkron seri haberleşme protokolüdür. SPI (Serial Peripheral Interface), Arduino'nun desteklediği senkron seri haberleşme türlerinden biridir. Özellik ve kullanım olarak I2C'ye benzer. Bir Arduino'nun diğer Arduino veya sensörlerle kısa mesafede haberleşmesini sağlar. SPI protokolünde de I2C'de olduğu gibi bir adet Master cihaz bulunur. Bu cihaz hatta bağlı çevresel cihazları kontrol eder.

4. dersimizde LCD ile ilgili..LCD panelleri robot projelerinde ya da otomasyon projelerinde kullanmak için bilgisayarınızın seri ya da parelel portundan veya bir PIC mikrodenetleyici kullanarak kontrol edebilirsiniz. LCD paneller piyasada satır ve sütun sayılarına göre 1x8, 2x8, 1x16, 2x16, 1x20, 2x20, 1x40 ve 2x40 gibi farklı boyutlarda bulunmaktadır. Bunlar arasında robot projelerinde yaygınlıkla 2x16 boyutlarındaki LCD paneller kullanılmaktadır.

Günümüzde üretilen LCD panellerin çoğunda tek sıra halinde 16 pin bulunur. Bu pinlerden ilk 14 tanesi kontrol için son iki tanesi ise eğer varsa arka ışık için kullanılır. Bazı LCD'lerde kontrol için kullanılan 14 pin 2 adet 7 li sıra halinde de bulunabilir.

Bağlantı şekliniz aşağıdaki gibi olmalıdır.

5. dersimize başlıyoruz dostlar. Dersimiz map fonkisyonu hakkında..

Map fonksiyonu temel olarak belirli bir değer aralığında olan tam sayı değerlerini başka bir değer aralığına çevirir. Örneğin Analog pinlerini kullanarak dışarıdan bir değer alıyorsanız buradan gelecek değer 0-1024 arasında olacaktır. Siz bunu map fonksiyonunu kullanarak istediğiniz aralığa oranlayabilirsiniz.

Genel formatı aşağıdaki gibidir:

map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh)

Örnek Kullanım:

int sonuc=map(x, y, z, t, u);

Burada;

    x, mevcut değerinizi(değişken olabilir)
    y, mevcut değerinizin alabileceği en küçük değeri
    z, mevcut değerinizin alabileceği en yüksek değeri
    t, yeni değerinizin almasını istediğiniz en küçük değer
    u, yeni değerinizin almasını istediğiniz en büyük değer

SON YORUMLANANLAR